Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Viestit - Lennokkitoimikunta

Sivuja: [1] 2 3 4
1
Toimikunnan kevät-tervehdys!

Ilmailuliitossa on otettu käyttöön uusi SIL16 lupajärjestelmä, joka mahdollistaa yleisiä rajoituksia vapaamman toiminnan myös kenttien ulkopuolella eli käykää tutustumassa osoitteessa www.lennokkimaarays.fi. Kyseessä on ”lennättäjän lupakirja” tyyppinen pätevöitymiskoulutus, jonka myötä voi liiton toimiluvalla harrastaa aikaisempaa monipuolisemmin, kun osaa toimia turvallisesti. Esimerkiksi suojaetäisyydet saa määritellä itse tapauskohtaisesti ja myös ei C-luokitetuilla koptereilla voi lentää kuten aikaisemmin. Kokeneelle lennättäjälle luvan suorittaminen on helppoa. Lisätietoa määräys-sivustolla ja siellä olevalla foorumilla voi kysellä lisää...

T. Pete

Petri Kantola, Pj
'Miehittämättömän ilmailun toimikunta (MIT)

2
SIL - Lennokkitoimikunta / Koronaviruksen vaikutukset harrastustoimintaan
« : Maaliskuu 23, 2020, 07:50:38 ap »
Hei lennokkikerhot ja harrastajat,

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen johdosta Suomen viranomaiset ovat tiedottaneet ohjeista ja määräyksistä. Osittain ne liittyvät myös järjestöjen kuten lennokikerhojen, lajiryhmien ja Ilmailuliiton toimintaan.

Alla Lennokkitoimikunnan ohjeita ja suosituksia:

- Varauduttava aikataulujen muutoksiin kilpailujen ja tapahtumien osalta keväällä ja alkukesästä 2020. Tapahtumien järjestäminen on mahdollista vasta kun viranomaiset tiedottavat kokoontumisrajoitusten, karanteenien ja liikkumisrajoitusten poistamisesta.
- Kerhotapahtumat (esim. sisälennätys, vuosikokous tms.), joissa yli 10 hlö kokoontuu samaan tilaan perutaan toistaiseksi.
- Lennokin lennätyspaikkoja ulkona voi edelleen käyttää henkilökohtaiseen ja omaehtoiseen harrastamiseen. Kenttäalueella tulee välttää lähikontaktia muiden harrastajien kanssa (esim. kättely.) Suojaetäisyys toiseen ihmiseen on 1-2 metriä. Varikko-, kenttä-, tms. alueella ei saa olla yli 10 henkilöä samanaikaisesti.
- Huolehdittava hyvästä käsihygeniasta harrastuspaikalla.
- Lennätyspaikalle ei tule mennä jos on flunssan kaltaisia oireita tai on palannut ulkomailta viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Edellä mainittujen ohjeiden tavoitteena on välttää koronaviruksen leviämistä toiminnassamme mutta ne eivät estä siis omaa harrastusta kuten askartelua kotona tai lennätystä kentällä. Lennätyspaikka ei siis toimikunnan tulkinnan mukaan ole yleinen alue, liikuntatila/-paikka tai kokoontumistila sekä em. ohjeita noudattamalla ei lisää riskiä sairastua. Lisätietoa koronaviruksesta ja siltä suojautumisesta löytää osoitteesta www.thl.fi.

Toivomme, että kaikki ymmärtävät poikkeuksellisen tilanteen johdosta annetut toimintaohjeet sekä kunnioittavat niitä. Toimikunta seuraa aktiivisesti viranomaisten ohjeita ja tiedottaa lisää tarvittaessa. Toivomme myös että tilanne normalisoituu kesän alkuun mennessä.

Ystävällisin terveisin,
Lennokkitoimikunta

3
Arvoisa lennokinharrastaja ja hyvät lennokkikerhot,

Liittyen tuleviin viranomaismääräyksiin (ns. EASA) niin haluan kertoa hieman lennokkitoimikunnan työstä asiassa ja tiedottaa tulevasta työstämme.

Määräysten tavoitteena on harrastustoiminnan hyvät ja turvalliset edellytykset, huomioiden eri osapuolet eli harrastajat, viranomaiset, muu ilmailu sekä sivulliset.

Maailma on muuttunut ja meidän on kehityttävä sen mukana. Uusien määräyksien taustalla on miehittämättömän ilmailun nopea kehitys sen mukana tullut tarve varmistaa kaikille turvallinen toiminta. Harrastuksemme kulkee muun ilmailun kanssa samaa polkua eli kun toimijoita oli vähän oli myös vähäinen tarve sääntelylle. Nyt kun toimijoiden määrä lisääntyy on tarve varmistaa pelisäännöt joilla kaikki voi toimia järkevästi.

Ymmärrän että uudet määräykset lähtökohtaisesti nostaa monilla niskakarvat pystyyn. Rajoittaminen koetaan helposti negatiivisena yksilön vapauden rajoittamisena mutta tavoite sekä todennäköiset seuraukset huomioiden niin todellisuudessa kyse ei ole kovin suurista muutoksista tai vaatimuksista. Uusi tilanne kuitenkin tuo mukanaan myös potentiaalisesti paljon positiivista eli nostaa harrastajia vastuullisiksi toimijoiksi ilmailun parissa sekä lisää turvallisuutta. Keskustelu viranomaisten kanssa ovat sujuneet rakentavassa ja hyvässä hengessä, eikä heidän tavoitteena ole aiheuttaa tarpeetonta kiusaa vastuullisille harrastajille vaan sopia miten toiminnallemme turvataan edellytykset kehittävässä yhteiskunnassa.

Lennokkitoimikunta koostuu laajan kokemuksen omaavista harrastajista, jotka tekevät paljon vapaaehtoista työtä ilmaiseksi yhteisen edun nimissä. Pyrimme kuuntelemaan monia näkemyksiä ja katsomaan tilannetta kaikkien näkövinkkelistä. Tiedämme, että prosessi aiheuttaa monissa ahdistusta ja koetamme sitä helpottaa tarjoamalla konkreettisia ja helppoja toimintaohjeita sekä tietoa. Kuitenkin resurssimme ovat kovin rajalliset ja pyydämme ymmärrystä, kärsivällisyyttä sekä tukeanne. On helppoa kyseenalaistaa ja kritisoida mutta vaikeampaa rakentaa ratkaisuja.

Lähtökohtamme on edetä helpoimmasta vaikeampaan eli kaikkea ei pystytä alussa määrittelemään tarkasti, koska viranomaistenkin työ on vielä kovin keskeneräistä. Olemme polun alussa ja tiedämme vasta ensiaskeleita sekä suuntaa johon olemme menossa. Kun työ edistyyy siitä tiedotetaan asianmukaisesti ja otetaan mukaan eri toimijoita tarpeen sekä mahdollisuuksien mukaan. Aluksi katsotaan tilannetta vakiintuneiden kerhojen ja lennokkien lennätyspaikkojen osalta, koska tämä on helpointa hahmottaa ja vaatii vain vähän konkreettisia toimenpiteitä. Tämä oli myös viranomaisten lähtökohta keskusteluissa. Yksittäisten harrastajien, erityisryhmien, ja uusien/vaikeuksissa olevien lennätyspaikkojen tilanteesta kerätään tietoa ja niihin paneudutaan jatkossa. Työ on myös vaiheistettu eli ensin toimenpiteet ennen kesää, sitten toimenpiteet siirtymäajalla (2 vuotta) ja sitten toimenpiteet siirtymäajan päättyessä.

Ilmailuliitto on jäsenkerhojensa ja jäseniensä edunvalvontajärjestö, joka sananmukaisesti ajaa omiensa etuja resurssien puitteissa. Miten joku muu haluaa asiansa järjestellä tai olla järjestelmättä on heidän oma asiansa. Liitto antaa omat suosituksensa ja ohjeensa tilanteessa, joilla uskoo harrastajilleen tarjottavan parhaat edellytykset. Järjestäytymällä saamme parhaiten oman ja toivottavasti yhteisen näkemyksemme kuuluville. Näin ovat toimineet monet muut harrasteilmailun osa-alueet ja nyt jos koskaan on lennokkien harrastajien mahdollisuus. Helpoiten tämä onnistuu jos ilmailuliitto toimii kattojärjestönä ja harrastajat ovat organisoituneet esim. alueellisesti jäsenyhdistyksiin. Emme toki sano, että näin tarvii ehdottomasti kaikkien toimia ja etteikö yksittäinen ihminen voi olla pelkästään Ilmailuliiton jäsen jos sopivaa kerhoa ei ole saatavilla tai ei muusta syystä halua sellaiseen liittyä. Näille ihmisille yritämme myös löytää hyviä ratkaisuja harrastaa omaehtoisesti.

Jatkossa lennokkitoimikunta koostaa määräyksiin liittyviä toimintaohjeita ja suosituksia yhdelle sivustolle verkossa mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa. Tavoite on, että näitä seuraamalla pääsee helposti nykytilanteesta aina uusien määräysten käyttöönottoon saakka. Korostamme, että kyseessä ovat suositukset, jotka on laadittu parhaan ymmärryksemme valossa eikä sitovat velvoitteet. Jos yksittäinen ryhmä, kerho, yksilö tai yhdistys haluaa järjestellä itsenäisesti asiansa viranomaisten kanssa niiin he ovat luonnollisesti vapaita näin toimimaan. Lisäksi viranomaiset tulevat tiedottamaan uusien määräyksien vaikutuksista kattavasti.

Tulemme myös pyytämään aktiivisia harrastajia, asiantuntijoita sekä erityisesti kerhoja mukaan kehittämään kokonaisuutta yhdessä. Pyydämme erityisesti lennokkikerhoja valmistautumaan koostamaan tietoa omasta toiminnastaan sekä nimeämään yhden kontaktihenkilön tässä prosessissa.

Avaamme myös yhteydenottokanavat suoraan toimikuntaan asiassa mutta pyydämme edelleen hieman kärsivällisyyttänne, jotta vähäiset resurssimme voidaan ohjata ohjeistuksen laatimiseen ja sivuston rakentamiseen tässä vaiheessa.

Toivotan kaikille voimia nopeasti kehittyneessä koronaviruksen aiheuttamassa kriisissä.

Kunnioittaen,
Petri Kantola, puheenjohtaja
Lennokkitoiminkunta

4
SIL - Lennokkitoimikunta / Uudet määräykset ja kerhotoiminta
« : Maaliskuu 23, 2020, 07:48:47 ap »
Uudet lennokkimääräykset ja kerhotoiminta

Ilmailuliiton ja Traficomin välisissä neuvotteluissa 5.3.2020 saatiin sovittua hyvässä yhteistyössä pelisäännöistä, joilla varmistetaan tulevaisuudessa järjestäytyneen lennokkiharrastuksen edellytykset Suomessa. Lisäksi saatiin paljon tarkennuksia ns. EASA-määräysten vaikutuksista kansallisesti.

Suomessa siirrytään uusien määräysten mukaisiin rajoituksiin 1.7.2020 alkaen. Lennokkikerhot saavat kuitenkin poikkeusluvan jatkaa toimintaansa vanhan OPS M1-32 määräyksen mukaan koko siirtymäajan eli 1.7.2022 saakka. Edelleen lennokkien lennätyspaikat tullaan määrittelemään jo tänä vuonna UAS ilmatilavyöhykkeiksi, jotka antaa kerhoille ja harrastajille vapauksia määräyksistä merkityillä alueilla. Uudistus parantaa myös yleisilmailun turvallisuutta.

Ilmailuliiton lennokkitoimikunta tiedottaa, ohjeistaa ja tukee jäsenkerhoja sekä yksittäisiä harrastajia konkreettisissa toimenpiteissä siirryttäessä uusien määräysten mukaiseen toimintaan. Käytännössä ennen 1.7.2020 kerhojen yhdistysasiat, kuten rekisteröinti, säännöt ja jäsenrekisteri, tulee olla kunnossa sekä harrastajat rekisteröitävä Traficomille. Nykyisten ja uusien lennätyspaikkojen UAS lupaprosessia hoidetaan keskitetysti Ilmailuliiton toimesta.


Ilmailuliitto on sopinut jatkavansa yhteistyötä viranomaisten kanssa myös muiden siirtymäajan jälkeisten määräysten valmistelusta. Tavoitteena on varmistaa järjestäytyneelle lennokkien harrastustoiminnalle hyvät ja turvalliset toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätietoja asiassa antaa Petri Kantola / Lennokkitoimikunta ja Juha Silvennoinen/ toimisto, edunvalvonta-asiantuntija

5
SIL - Lennokkitoimikunta / Vs: Lennokkitoimikunta
« : Maaliskuu 10, 2020, 08:57:28 ap »
Uudet lennokkimääräykset ja kerhotoiminta

Ilmailuliiton ja Traficomin välisissä neuvotteluissa 5.3.2020 saatiin sovittua hyvässä yhteistyössä pelisäännöistä, joilla varmistetaan tulevaisuudessa järjestäytyneen lennokkiharrastuksen edellytykset Suomessa. Lisäksi saatiin paljon tarkennuksia ns. EASA-määräysten vaikutuksista kansallisesti.

Suomessa siirrytään uusien määräysten mukaisiin rajoituksiin 1.7.2020 alkaen. Lennokkikerhot saavat kuitenkin poikkeusluvan jatkaa toimintaansa vanhan OPS M1-32 määräyksen mukaan koko siirtymäajan eli 1.7.2022 saakka. Edelleen lennokkien lennätyspaikat tullaan määrittelemään jo tänä vuonna UAS ilmatilavyöhykkeiksi, jotka antaa kerhoille ja harrastajille vapauksia määräyksistä merkityillä alueilla. Uudistus parantaa myös yleisilmailun turvallisuutta.

Ilmailuliiton lennokkitoimikunta tiedottaa, ohjeistaa ja tukee jäsenkerhoja sekä yksittäisiä harrastajia konkreettisissa toimenpiteissä siirryttäessä uusien määräysten mukaiseen toimintaan. Käytännössä ennen 1.7.2020 kerhojen yhdistysasiat, kuten rekisteröinti, säännöt ja jäsenrekisteri, tulee olla kunnossa sekä harrastajat rekisteröitävä Traficomille. Nykyisten ja uusien lennätyspaikkojen UAS lupaprosessia hoidetaan keskitetysti Ilmailuliiton toimesta.


Ilmailuliitto on sopinut jatkavansa yhteistyötä viranomaisten kanssa myös muiden siirtymäajan jälkeisten määräysten valmistelusta. Tavoitteena on varmistaa järjestäytyneelle lennokkien harrastustoiminnalle hyvät ja turvalliset toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätietoja asiassa antaa Petri Kantola / Lennokkitoimikunta ja Juha Silvennoinen/ toimisto, edunvalvonta-asiantuntija


6
SIL - Lennokkitoimikunta / Lennokkitoimikunnan uutisia
« : Marraskuu 30, 2019, 08:32:06 ip »
Moro

Tänään Suomen Ilmailumuseolla pidetyn Suomen Ilmailuliiton vuosikokouksessa koettiin juhlallinen hetki kun kello 13 Ilmailuliitto lähti toiselle vuosisadalle. Tämä tehtiin asiaankuuluvasti kolmen eläköön-huudon saattamana.

Samalla arvokkuudella minulla on kunnia ilmoittaa että Lennokkitoimikuntaa vetävät vuonna 2020 puheenjohtajana Petri Kantola sekä varapuheenjohtajana Jyrki Ahvenainen. Molemmat ovat pitkän linjan tekijämiehiä ja uskon vakaasti että saavat luotsattua lennokkitoimikuntaa eteenpäin sillä hyvällä suunnalla jolla se kulkee itse sen viestikapulan jättäessäni. Lämpimät onnittelut herroille!

Petteri Tarman puheenjohtajakauden päättyessä Suomen Ilmailuliiton johtoon valittiin Timo Hyvönen Peter Tähtisen saadessa vaaleissa kakkos-sijan äänten mennessä 2434 / 491 Timo Hyvösen eduksi. Timo on yleisilmailun mies ja hänellä on myös lennokkitaustaa. Lennokkitoimikunta onnittelee uutta puheenjohtajaa ja toivottaa hänet tervetulleeksi näinä laki- ja säädösten muutosaikoina joissa tarvitaan lennokkitoimikunnan, lennokkimääräystyöryhmän ja liiton edunvalvojan lisäksi myös vahvaa ja kantaaottavaa liiton puheenjohtajaa.

Suomen Ilmailuliiton toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä tartuin Purjelentotoimikunnan toimintasuunnitelman kohtaan jossa toimikunta mainitsee seuraavasti: "Ilmatilan käytettävyyteen kohdistuu toistuvasti uusia uhkia. Miehittämätön ilmailu on tällä hetkellä suurin yksittäinen uhka." Mielestäni liiton sisällä ei voida olla tilanteessa jossa yksi laji kokee kaksi muuta lajia (lennokit / lennokkitoimikunta sekä dronet / dronetoimikunta) uhaksi omaksi toiminnalleen. Keskustelun jälkeen kohta päätettiin tarkennettavaksi siten että uhaksi koetaan "miehittämättömän ilmailun ilmatilavaraukset". Purjelentotoimikunnan tarkennus koskee siis lähinnä viranomaistoiminnan ilmatilavarauksia, ei meidän harrastustamme.

Terveisin Tero / LeT Pj

7
SIL - Lennokkitoimikunta / Vs: Lennokkitoimikunta 2019
« : Marraskuu 03, 2019, 06:02:26 ip »
Lennokkitoimikunnan kokouksen 9/2019 pöytäkirja liitteenä.

8
Moro!

Nyt olisi harrastuskentällä mahdollisuus ehdottaa ansioituneita palkinnonsaajia seuraavien palkintokategorioiden osalta:

Pilvenveikkojen malja

Palkinto annetaan vuoden nuorelle (alle 22) tulokkaalle. Palkinnon voi saada kerran. Aikaisemmat saajat.

Pohjolan malja

Palkinto annetaan vuoden lennokkiurheilijalle. Aikaisemmat saajat.

Vuoden lennokkiteko

Onko tehty mainitsemisen ja palkitsemisen arvoinen lennokkiteko? Anna äänesi! Teon voi olla suorittanut henkilön lisäksi myös yhteisö tai kerho!

Huomioita
Huomioithan että palkinnon saajan tulee ollaIlmailuliiton jäsen sekä perusteluakin pitäisi olla! Koitathan saada mahdolliset ehdotuksesi pikapuoliin esille!

Palkinnot jaetaan Lennokkiseminaarin yhteydessä Helsingissä Hotel Arthurissa lauantaina 9.11.2019

Voit myös lähettää ehdotuksesi Lennokkitoimikunnalle sähköpostiiin lennokkitoimikunta@ilmailuliitto.fi

9
SIL - Lennokkitoimikunta / Vs: Lennokkitoimikunta 2019
« : Syyskuu 09, 2019, 05:44:27 ip »
Lennokkitoimikunnan kokouksen 8/2019 pöytäkirja liitteenä.

10
SIL - Lennokkitoimikunta / Vs: Spirit Of Jämi 2019
« : Heinäkuu 18, 2019, 05:42:30 ip »
Spirit Of Jämi lähestyy!

Tapahtuma järjestetään jo pitkän yksivuotisen perinteen mukaan kaavalla "Lauantaina esitys/esittely-slotit ja sunnuntaina pörrätään sitten kylliksi"

Mikäli lajiryhmästänne ei ole halukkaita kuuluttajia LeTin moottoriturpa hoitaa homman kunhan saa hiukan infoa, eli liitteenä oleva kuuluttajainfo olisi hienoa olla täytettynä. Näiä on sitten saatavilla myös paikan päällä.

Majoituksen osalta hotellin suljettuna oleminen aiheuttaa ehkä hieman lisähommia, eli mökki- ja/tai aparttementtimajoitusta kannattaa katsella.

Ilmoittautuminen on auki viimeistään kymmeneltä ja yhdentoista pintaan pidetään juhlalliset "Tervetuloa kaikki"-sanat.

Jämillä nähdään!

12
Lennokkitoimikunnan määräystyöryhmä on valmistellut 1.7.2019 voimaan tulleen EU-lennokkimääräyksen soveltamiseen liittyen sekä Suomen Ilmailuliiton lennokkitoiminnan tavoiteohjelman että alustavan suunnitelman EU-määräyksen soveltamisesta Suomen Ilmailuliitossa.

Kokonaisuus koostuu kahdesta dokumentista liitteineen: Tavoiteohjelmassa määritetään Suomen Ilmailuliiton lennokkitoiminnan järjestelyjen ja edunvalvonnan suuntaviivoja, ja taustamuistiossa tarkastellaan tarkemmin EU-määräyksen soveltamiseen liittyviä seikkoja.
 
Nämä dokumentit toimitettaneen SIL toimiston toimenpitein SIL:on jäsenkerhojen perehdyttäväksi ja kommentoitavaksi. LeT viimeistelee aineiston jäsenistöltä saamansa palautteen perusteella, minkä jälkeen LeT esittelee sen hyväksyttäväksi Suomen Ilmailuliiton hallitukselle. LeT huomauttaa että kyseessä siis vielä draft-asteella olevat dokumentit joiden lopulliseen muotoon haetaan siis nyt jäsenistön ja harrastajien mielipitäitä ja näkökantoja.

Kiinnostuneita harrastajia pyydetään perehtymään aineistoon ja lähettämään kommenttinsa ja huomionsa lausuntopyynnössä pyydetyllä tavalla. LeT avaa lähiaikoina tämän aiheen yleistä keskustelua varten erillisen säikeen myös lennokit.net:iin.

Asiasta tiedotetaan tässä keskustelusäikeessä.

HUOMIO: Osa liitteitä seuraavassa viestissä foorumirajoitteen vuoksi!

13
SIL - Lennokkitoimikunta / Vs: SIL Lausunto Traficomille 19.6.2019
« : Kesäkuu 20, 2019, 03:54:30 ip »
Suomen Ilmailuliiton ja Lennokkitoimikunnan päätavoite on saada edistettyä ja ylläpidettyä harrastajien tasapuolista harrastusmahdollisuutta koko Suomen alueella. Nykytilanteessa on nyt nähtävissä selkeää asioiden edistymistä useiden keskusteluiden ja yhteydenottojen kautta eri tahoilta nimenomaan Ilmailuliiton ja lennokkitoimikunnan suuntaan.

Lennokkitoimikunta voi todeta keskustelun olevan tällä hetkellä avointa ja hyvinkin aktiivista, samalla lennokkitoimikunta toivoo asiassa työrauhaa myös viranomaissuuntaan. Toivomme saavamme tuloksia esitettäväksemme lähitulevaisuudessa.

14
SIL - Lennokkitoimikunta / SIL Lausunto Traficomille 19.6.2019
« : Kesäkuu 19, 2019, 04:00:43 ip »
Koska toistuvista pyynnöistä ja yrityksistä huolimatta ei ANS Finlandin kanssa ole päästy Jysväskylä/Utti-asiassa eteenpäin on SIL tänään lähettänyt Traficomille esityksen OPS M1-32 muuttamiseksi:

Lainaus
Suomen ilmailuliitto toteaa, että OPS M1-32 määräyksen soveltaminen on halvauttanut
ja rajoittanut lennokkitoimintaa Jyväskylän ja Utin lähialueella merkittävästi, joka
kummallakin alueella on hyvin vilkasta. Asiassa on pidetty useita tapaamisia sekä tehty
ratkaisuehdotuksia, jotka eivät ole johtaneet mielestämme perusteettomien
rajoituksien poistoon.

Ilmailuliitto esittää, että ilmailumääräystä OPS M1-32 ja sen tulkintaa muutetaan
välittömästi. Jyväskylän ja Utin lähialueella (CTR) lennonjohdon ollessa suljettuna
lennätystoiminta tulisi olla sallittu ilman ilmoitusta 3 km ulkopuolella kiitotiestä,
näköyhteydessä (VLOS) 50 m AGL alapuolella. Molemmilla lähialueilla lennonjohdon
ollessa suljettuna pysyvillä lennätyspaikoilla lennätystoiminta tulisi olla mahdollista
näköyhteydessä alle 150 m AGL korkeudella 1,5 km säteellä lennätyspaikasta.

Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry

Lennokkitoimikunta ihmettelee ANS Finlandin hitautta ja jopa jonkin näköistä haluttomuutta Asian eteenpäin viemiseksi ja ratkaisemiseksi. Tilanteeseen toivotaan nyt ratkaisua viranomaispuolen kautta jotta käytännössä harrastuksellisesti sietämätön tilanne saataisiin avattua.

15
SIL - Lennokkitoimikunta / Vs: Lennokkitoimikunta 2019
« : Toukokuu 03, 2019, 07:00:38 ip »
Liitteenä lennokkitoimikunnan pöytäkirja 7-2019
- Kisajoukkueita
- Tukimuutos
- Muut asiat

Sivuja: [1] 2 3 4