Kirjoittaja Aihe: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa  (Luettu 9915 kertaa)

TeroS

 • Newbie
 • *
 • Viestejä: 22
  • Profiili
Kirjoittelin tämän kopterit.nettiin, voi kiinnostaa teitäkin.

EASA (European Aviation Safety Agency) on tehnyt luonnoksen joka on siis nyt final-asteella eli menee tässä muodossaan esitettäväksi eteenpäin. Luonnoksen (mahdolliset) määräykset muuttavat RC-ilmailua huomattavasti mikäli siis astuvat voimaan sellaisinaan. Toki aina on muistettava että miten a) EU-jäsenvaltiot ja b) meillä Trafi näihin suhtautuu mutta sanomattakin selvää että ainakin jollain aikavälillä vähintäänkin jokin osa näistä tulee voimaan myös koto-suomessa mikäli luonnos menee läpi.

Määräys keskittyy huomattavilta osin tuotteiden valmistajien rooliin, eli mitä saa valmistaa, myydä ja millä ehdoin. Lentotoiminnasta on myös selkeitä määräysrajauksia.

Final-luonnos siis linkistä: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/UAS%20Prototype%20Regulation%20final.pdf
Luonnoksen selitys-muistio: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Explanatory%20Note%20for%20the%20UAS%20Prototype%20regulation%20final.pdf
(Selitys-muistio kertoo suoremmin lennokkien tilanteesta)

Luonnoksen keskeisimmät pointit selitettynä tälläisen Tero Peruskopteristin ymmärtämällä tavalla:

- RC-ilmailuun kolme asetusluokkaa "Avoin" sekä "Määritelty" sekä "Luvanvarainen".
- Laitteille (RC-kopterit, lennokit, dronet jne, myöhemmin käytän sanaa "lennokki") huomattavia teknisiä rajoituksia.

Lennätysluokat

Kunkin pääluokan alle on määritelty aliluokat joiden pääeroina ovat riskimäärittely, eli mikä on riski etät jotain tapahtuu. Toistaiseksi vaikuttaa siltä että tämän riskitason määrittelee viranomainen.

Avoin

- "Riskit huomioonottaen ei tarvitse etukäteislupaa viranomaiselta ennen toimintaa"
- Avoin luokka jaettu aliluokkiin, jakoperusteena riskimäärittely, esimerkiksi kevyimmässä ei ikärajoituksia

Määritelty

- "Riskit huomioonottaen tarvitsee etukäteen viranomaisluvan huomioonottaen riskikartoituksen lukuunottamatta tietyissä vakiotilanteissa joissa lennättäjän ilmoitus on riittävä"

Luvanvarainen

- "Riskit huomioonottaen vaatii lennokin rekisteröinnin, lennättäjän sekä operaattorin viranomaishyväksynnän turvatason varmistamiseksi"

Lennokkiluokat

Kaikki lentävät RC-laitteet jaotellaan myös laiteryhmiin, tässä pääpiirteet:

Luokka 0
- Maksimi lentoonlähtöpaino (ml mahdollinen kuorma) 250 gr.
- Lentokorkeus rajoitettava teknisesti (teho/muu tekninen tapa) 50 metriin.
- Etäisyys lennättäjästä rajoitettava teknisesti maksimi 100 metriin.
- Maksimi maanopeus 54km/h (15m/s)
- Laitteessa oltava luokkaa 0 ilmaiseva symboli.
- Oltava ohjattavissa ilman koulutusta

Luokka 1
- Oltava materiaaleiltaan ja rakenteeltaan sellainen että ihmiseen törmätessään vahinkojen vakavuus ei ylitä AIS-tasoa 2.
- Maksimi lentoonlähtöpaino (ml mahdollinen kuorma) 25kg.
- Lentokorkeus rajoitettava teknisesti (teho/muu tekninen tapa) 50 metriin.
- Oltava ohjattavissa ilman koulutusta
- "Tulee olla mekaanisesti niin vahva että ei hajoa normaalissa käytössä" (<- Tää oli hyvä, ei saa hajota siis ilmassa!)
- Ei saa sisältää räjähdys- tai tuliherkkää materiaalia tai osia.
- Maksimi syöttöjännite 24 VDC tai vastaava jännite vaihtojännitteenä. (<- Suomeksi, max 5S LiPo!)
- Mikään sisäinenkään jännite ei saa ylittää 24VDC (tai vastaava taso vaihtojännitteenä) jollei ole varmistettu että jännitteeseen ei pääse käsiksi.
- Tulee olla "tarpeellisin määrin palosuojattu"
- "Kaikissa ajateltavissa tilanteissa tulee lennokin oltava tehty siten että sähköiskun tai tulipalon vaaraa ei ole".
- LEDien tai Lasereiden käyttö kiellettyä siten että voivat aiheuttaa esim. vaaraa silmille. (<- LED??)
- Laitteessa oltava luokkaa 1 ilmaiseva symboli.

Luokka 2
- Oltava materiaaleiltaan ja rakenteeltaan sellainen että ihmiseen törmätessään vahinkojen vakavuus ei ylitä AIS-tasoa 4.
- Maksimi lentoonlähtöpaino (ml mahdollinen kuorma) 25kg.
- Ohjauslinkin (Lähetin - vastaanotin) yhteyden häviämisen varalle oltava järjestelmä jolla varmistetaan laitteen toiminta turvallisesti ja ennustettavasti.
- Oltava ohjattavissa ilman koulutusta
- Noudatettava melumääräyksiä
- Tulee sisältää "kotiinpaluutoiminto"
- Maksimilentokorkeus 50 metriä
- Tulee sisältää geofencing-järjestelmän (A)
- Maksimi syöttöjännite 48 VDC tai vastaava jännite vaihtojännitteenä. (<- Suomeksi, max 11S LiPo!)
- Laitteessa oltava luokkaa 2 ilmaiseva symboli.

Luokka 3
- Maksimi lentoonlähtöpaino (ml mahdollinen kuorma) 25kg.
- Ohjauslinkin (Lähetin - vastaanotin) yhteyden häviämisen varalle oltava järjestelmä jolla varmistetaan laitteen toiminta turvallisesti ja ennustettavasti.
- Varustettava "harjoiteltavissa olevalla yhden vian harjoitusmenetelmällä", eli jos tulee yksi vika tulee laitteen toimia, tämän pitää olla harjoiteltavissa
- Varustettava turvallisella lennon lopetustoiminnolla TAI törmäysenergiaa lieventävällä tekniikalla. (Laskuvarjo?)
- Kotiinpaluu, Geofencing (B) kuten ylempänä
- Maksimi lentokorkeus 150m
- Elektronisesti tunnistettava
- Maksimi syöttöjännite 48 VDC tai vastaava jännite vaihtojännitteenä. (<- Suomeksi, max 11S LiPo!)
- Laitteessa oltava luokkaa 2 ilmaiseva symboli.

Geofencing A ja B

Geofencing on esimerkiksi GPS-signaaliin perustuva tapa rajoittaa liikkuma-alue tietyn maantieteellisen alueen sisään. Tapoja on siis määriteltynä kaksi.

Geofencing A (Geofencing luokka 2)
- Rajatut alueet oltava päivitettävissä (<- "Upload to device"?)
- Automaattisesti estettävä lennokin pääsy "rajan yli"
- Maksimilentokorkeus 50 metriä
- Kaikki toiminnot oltava määritelty siten että tästä ei aiheudu haittaa lennättämiseen (ohjaukseen)
- Ilmaistava lennättäjälle rajan lähestymisestä
- Estettävä lennättämisen mahdollisuus mikäli paikkatietoa tai navigointidataa (karttoja) ei löydy

Geofencing B (Geofencing luokka 3)
- Kuten A seuraavin eroin
- Maksimi lentokorkeus 150 metriä
- Lennättäjällä oltava mahdollisuus ohittaa rajoitettu alue esim. kytkimestä, kiellettyjä alueita ei saa voida ohittaa
- Mikäli lennetään yo. ohitetussa tilassa tulee lennättäjälle kertoa paikannus suhteessa rajoihin

Elektroninen tunnistus

Suomeksi, transponderi. Laitteen tulee lähettää EASA:n standardien mukaisella tavalla seuraavaa tietoa laitteeseen koskematta:
Elektronista tunnistusta on kaksi luokkaa, ensimmäisen pelkkä tunnistus, sen jälkeen tunnistus ja hallinta.

- Lennättäjän rekisteröintitiedot
- Laitteen UA-luokka
- Lennätystyypin luokka
- Geofencing-status
- Paikkakoordinaatit sekä korkeus

Hallinnassa lisäksi
- Lähetettävä lentosuunnitelmaa sekä sen muutoksia
- Kuunneltava lentosuunnitelman hyväksyntä sekä muita hyväksyntöjä
- Kuunneltava miehitettyjä lentoaluksia tai muita miehittämättömiä lentoaluksia
- Kuunneltava tilapäisiä lentokielto- tai lentorajoitusalueiden tietoja


Perusperiaatteet lennätystoiminnan harjoittamiseen

- Lennokkia käsittelevän operaattorin tulee olla viranomaisrekisteröity.
- Lennokissa oltava esillä vaatimusten UAS.OPEN.30 sekä UAS.SPEC.40 mukaisesti mikäli toiminta menee näihin tasoihin.
- Lennokissa oltava elektronin tunnistus vaatimusten UAS.OPEN.70 sekä UAS.OPEN.80 mukaisesti mikäli toiminta menee näihin tasoihin
- Lennokissa oltava geofencing-toiminto vaatimusten UAS.OPEN.70 sekä UAS.OPEN.80 mukaisesti mikäli toiminta menee näihin tasoihin
- Viranomainen voi määrätä alueita joilla RC-lennätys on kiellettyä tai rajoitettua. (Tämähän on jo, esim lentokentät, CTR-alueet jne)

FPV?

Huomionarvoista on myös se että toisin kuin ensimmäisissä Trafin drafteissä tässä on FPV sekä mainittu että sallittu. Kun VLOS-lennättäminen on sallittu reunaehdoilla maks. 50m korkeus sekä 100m päähän lennättäjästä on FPV-lennätys lisäksi sallittua "mikäli lennättäjä pystyy toimimaan turvallisesti ottaen huomioon ihmiset, omaisuus, maa-ajoneuvot, julkiset tiet sekä toiset ilma-alukset". (Luokka UAS.OPEN.50 on ensimmäinen jossa mainitaan FPV)

Aikatauluja

Esityksessä mainitaan hieman myös ajateltuja aikatauluja:
- Taloudellisten toimijoiden (Multilla työksenne kuvaavat esim.) tulee noudattaa 2 vuoden ylimenokauden jälkeen voimaanastumisesta laskettuna.
- Luokan 0 (alle 250gr) ja myyntiinlaskettu alle kaksi vuotta voimaantulojen jälkeen olevien tuotteiden käyttö sallittu jatkossakin.
- Kolme vuotta voimaantulon jälkeen kaikkien toimijoiden (lennättäjät, valmistajat) tulee toimia määräysten mukaisesti

Mites me harrastajat?

Itse määräyshän antaa hyvinkin kylmän kuvan tulevaisuudesta. Luonnoksen selitys-lisäys antaa hieman huojennusta.

Eli EASA:n ajatuksena että lennokkiharrastajien tulevaisuudessa on kaksi vaihtoehtoa: Joko menet luonnoksen säännöillä tai kuulut yhdistykseen tai kerhoon.

Ajatuksena on että 2 vuotta määräyksen voimaanastumisen jälkeen viranomainen antaisi tämän määräyksen tiedoksi kerhoille ja yhdistyksille. Suomessa tämä tarkoittanee Trafi -> SIL -> SIL:n jäsenkerhot ja -yhdistykset, eli käytännössä kaikki ilmailua harrastavat kerhot ja yhdistykset. Mukaanlukien siis RC-Kopterit ry joka siis on SIL:n jäsenyhdistys.

Itse lennokista mainitaan että lennokkia ei ole määritelty mutta kattaa harraste-, näytös-, urheilu- ja kilpailulennättämisen.

Mitä tulee itse lennokin fyysisiin määräyksiin luonnoksessa todetaan vain että "toteamme että jotkin säädökset voivat olla vaikeita toteuttaa ja syvempi konsultaatio asian tiimoilta tullaan järjestämään" Eli jep. Mutta kukaan ei vielä tiedä mitä on tulossa ja missä muodossa. Itse tehtyjen laitteiden osalta asia on myös hieman auki, varsinkin harrastekäyttöön.

Tässä on tietynlainen takaportti siis olemassa. Se että mitä kerhon jäsenyys auttaa on asia erikseen, luonnos kertoo että "kerhoilla ja yhdistyksillä on infra (lue: kenttä) toimintatavat ja turvallisuuskulttuuri jotka tarjoavat riittävän takeen turvallisuudesta." Tätä kautta siis EASA katsoo että jos olet kerhon jäsen lennätätä vastuullisesti ja oikeassa paikassa. Suoraan tosin ei sanota että lennättämisen tulee tapahtua kerhon kentällä, mutta on siis vielä paljon muutkain jota ei sanota suoraan.

Syynä tähän lennokkiharrastajien "helpottamiseen" on suoraan sanottu hyvä turvallisuushistoria.

No, nyt sitten. Onko tämä uhka? Mielestäni on, eikä vähiten siitä syystä että nyt on riskinä harrastuksen marginalisoituminen enitsestään, laitteiden (lennokkien) monimutkaistuminen tekniikaltaa ja sitä kautta kallistuminen ja lopuksi vielä "järjestäytymispakko".

Pertti Peruskopteristi sitten, sunnuntailentäjä? Oletettavimmin pörräilee kuten ennenkin jos vain laitteita saa sopivassa muodossa, pitää muistaa että meitä harrastajia on iso osa jotka eivät ole järjestäytyneitä mitenkään. Tapahtuuko siis "katso kohta rangaistukset", kukaan ei pysty vielä varmasti sanomaan.

Kysymyksiä ja vastauksia

"Mitä tämä tarkoittaa mun 12S Hyper3DSpede-kopterille?"
- Käsittääkseni 3 vuotta määräyksen voimaantulon jälkeen sen lennättäminen voi olla loppu. Riippuu viimekädessä Trafista.

"Saako neljän vuoden päästä enää Logo 800 tai Goblin 700-kopteria?"
- Ei nykyisessä laajuudessa. Tai sitten saa, työkäyttöön, luvat ovat vähän erilaiset, huoltokirjat, jne jne. Ja maks 11S akuilla. Ei lennä Xxtreme tollasilla mopoilla... Tai sitten saa jollain hybridisäännöillä.

"Paljonko tulee sakkoja jos jää kiinni?"
- Määräysluonnoksessa on mainittu että "jäsenvaltion tulee määritellä säännöt taloudellisten toimijoiden (ammattikäyttäjät) tekemille määräysten vastaisille toimille sekä määriteltävä toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi. Tälläiset säännöt voivat vakavissa rikkomuksissa tuottaa rikosvastuun. Rangaistusten tulee olla tehokkaita, suhteellisia sekä varoittavia."

"Voiko 250 gramman vehkeellä edes lennättää?"
- Voi, kysäise FPV-lennättäjiltä

HUOMIO: Tässä oli siis pääpiirteitä ja poimintoja. Suosittelen tuon lukemista. Ei kannata pelästyä 72 sivun kokoa, tuttuun tyyliin puolet on turhaa diibadaabaa ja "tulossa pian"-sivuja.

**********************

Tero PerusKopteristin loppusanat.

Tässä on selkeä riski. Mikäli määräysluonnos astuu voimaan nykyisessä muodossaan aiheuttaa tämä muutamia ihan suoria asioita, muun muassa pienten kopterivalmistajien lopettamisen puhtaasti byrokratia- ja hyväksymistarpeen kasvamisesta johtuen. Yksi rajoittava tekijä on jännitteet, eli 12S kopteri olisi historiaa. Mielenkiintoista on että räkäkoptereita ei mainita mitenkään, ei edes määritelmää "tai vastaava teho", on vain tasa- tai vaihtojännite. Nitro is back? Eiku ei. Sehän on "räjähdysvaarallinen"...

Näkisin että harrastustoiminta jatkuu kuitenkin nykyisellään Suomessa vähintäänkin rekisteröidyillä lennätyspaikoilla. Sen jälkeen jos/kun tämä määräys EASA:n toimesta tulee EU:n sisällä voimaan jossakin muodossa tulee muistaa että EU-jäsenvaltiot rakentavat omat määräyksensä tämän pohjalle, ei välttämättä suoraan tämän mukaan. Henkilökohtaisesti en usko että meidän tarvitsee huolestua nykyisten laitteiden lennättämisestä mitenkään. Uusien saanti tai niiden hinta voi olla kokonaan toinen kysymys esimerkiksi 5 vuoden päästä. On päivänselvää että kaikki valmistajat siirtävät vähintäänkin pitkällä tähtäimellä tästä aiheutuvat kulut kuluttajalle. Pitää muistaa että valmistajat tekevät rahaa, eivät hyväntekeväisyyttä.

Keskustelu on vapaa, ja pidetään maltti mukana

EDIT: Lisätty luonnoksen muistiosta jokunen ajatus sekä selostetty harrastajan tilannetta. Ehkä kask typoo korjattu, kaikkia en käyny läpi. (Kiitos Proffa84)
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 11, 2016, 09:05:59 ip kirjoittanut TeroS »

TeeSCee

 • Full Member
 • ***
 • Viestejä: 101
  • Profiili
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #1 : Lokakuu 12, 2016, 12:00:48 ip »
Käykää allekirjoittamassa vetoomus tämän ehdotuksen kumoamiselle:

https://www.change.org/p/https-www-easa-europa-eu-improve-europe-s-uas-prototype-rule

"948 needed to reach 5,000"

Tarvitaan vielä ainakin 948 "allekirjoitusta"

jyrip

 • Full Member
 • ***
 • Viestejä: 167
  • Profiili
  • MR2 FPV Ninjas
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #2 : Lokakuu 12, 2016, 06:15:25 ip »
Allekirjoitettu.
www.youtube.com/mr2fpvninjas
Fpv lentelyä Akaan Toijalassa!

IleFPV

 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 711
  • Profiili
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #3 : Lokakuu 12, 2016, 08:59:03 ip »
- "Kaikissa ajateltavissa tilanteissa tulee lennokin oltava tehty siten että sähköiskun tai tulipalon vaaraa ei ole".

Toi oli hyvä  ;D
Mietikääpä mikä kaikki olisi sallittua ja mikä kiellettyä jos tollanen pykälä koskisi vaikka autoja, kännyköitä, tietokoneita, taloja, lentokoneita jne. jne. jne.
Sunday Pilot
http://d.pr/jtw7

Murgo

 • Sr. Member
 • ****
 • Viestejä: 263
  • Profiili
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #4 : Lokakuu 13, 2016, 07:24:27 ap »
Olisiko tällä ilmiöllä: http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000001928900.html yhteyttä asiaan?

Vrt. Ranskan terrori-iskun jälkeen tullut aselakidirektiiviesitys jolla pyritään kieltämään puoliautomaattiaseet kansalaisilta ja jota ammunnanharrastajat ovat nyt vuoden verran yrittäneet lobata nurin.

250g vehkeeseen ei mahdu paljoa räjähdettä, samoin kaupallisissa leluissa ei hirveästi ylimääräistä kantavuutta "hyötykuormalle" ole, itse tekemällä sensijaan saanee värkättyä jo kohtalaisen vaarallisen "risteilyohjuksen".

Ongelmana tietty että komponentit ovat kumminkin käsikauppatavaraa Kiinasta tilattuina eivätkä terroristit noudata lakeja. Mutta onpahan tehty "jotain" eli kiusattu taas yhtä lainkuuliaista harrastajaryhmää terroriuhan torjumiseksi.

jyrip

 • Full Member
 • ***
 • Viestejä: 167
  • Profiili
  • MR2 FPV Ninjas
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #5 : Lokakuu 13, 2016, 11:32:25 ap »
Ongelmana tietty että komponentit ovat kumminkin käsikauppatavaraa Kiinasta tilattuina eivätkä terroristit noudata lakeja. Mutta onpahan tehty "jotain" eli kiusattu taas yhtä lainkuuliaista harrastajaryhmää terroriuhan torjumiseksi.

Harrastajaryhmän pitäisi varmaan kertoa nyt mielipiteensä ennenkuin säännökset menevät läpi.
www.youtube.com/mr2fpvninjas
Fpv lentelyä Akaan Toijalassa!

TR

 • Vieras
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #6 : Lokakuu 13, 2016, 02:43:28 ip »
Tiedustelin asiaa suoraan Trafilta ja heiltä tuli oheinen kommentti vastaukseksi. Että ainakin pyrkivät vaikuttamaan harrastuksen jatkumisen puolesta. :)

Hei,
 
kiitos viestistä. Kyseessä on ehdotus EU:n toimeenpanoasetukseksi miehittämättömillä ilma-aluksilla harjoitettavasta lentotoiminnasta. Asetus koskisi niin ammatti- kuin harrastuskäyttöäkin.
Asetusehdotus on parhaillaan lausuntokierroksella. EU:n asetukset ovat sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä eli ne syrjäyttävät kansallisen lainsäädännön siinä laajuudessa, kuin kussakin EU-asetuksessa säädetään. Useissa EU:n asetuksissa on myös annettu mahdollisuus kansalliseen säädösten/määräysten antamiseen joissakin rajoissa. Suomi pyrkii vaikuttamaan nyt kyseessä olevan asetuksen sisältöön muun muassa niin, että kansalliset olosuhteemme voitaisiin huomioida kansallisten viranomaisten toimintavaltuuksia määriteltäessä. Tähän sisältyy osaltamme myös perinteisen harrastetoiminnan jatkumismahdollisuuksien huomioiminen.
 
Toivottavasti tämä auttaa asian selvittämisessä. Tarvittaessa vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin.

JanneE

 • Newbie
 • *
 • Viestejä: 42
  • Profiili
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #7 : Lokakuu 13, 2016, 08:28:12 ip »
Olisiko tällä ilmiöllä: http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000001928900.html yhteyttä asiaan?

Vrt. Ranskan terrori-iskun jälkeen tullut aselakidirektiiviesitys jolla pyritään kieltämään puoliautomaattiaseet kansalaisilta ja jota ammunnanharrastajat ovat nyt vuoden verran yrittäneet lobata nurin.

Kovasti yritetään myös kieltää airsoft:in harrastus tästä samasta syystä. Multikopterit ovat seuraava kohde.

TeroS

 • Newbie
 • *
 • Viestejä: 22
  • Profiili
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #8 : Lokakuu 16, 2016, 10:15:17 ip »
FAI sekä EAS reagoivat myös voimakkaasti, heiltä tänään julkaistu erittäin hyvä korjausehdotus: http://www.fai.org/news/42436-europe-air-sports-eas-a-fai-response-to-easa-prototype-rules-for-unmanned-aircraft

varis

 • Full Member
 • ***
 • Viestejä: 157
  • Profiili
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #9 : Marraskuu 03, 2016, 05:36:53 ap »
Hienoa tämä että "kansalliset erityisolosuhteet" tarkoittaa tässä pitkälti maalaisjärkeä ja sääntelyn sekä yleisen varovaisuuden noudattamista :)

Olisiko nyt jo hyvä aika perustaa rekisteröity yhdistys multikoptereille (ilmakuvaajille, fpv-kisaajille)? SIL:n jäsenhakemus ehkä vetämään.

Ensinnäkin olisi tarve asian lobbaamiseen ja ry luultavasti on siihen ihan paras väline. Toisekseen tuo että harrastus loppuu jos ei ole kerhoa - tässäpä hyvä kysymys että aika paljon vielä tarvitaan ennen kuin olisi multikopterien puolella kansallinen järjestö joka voisi riittävästi opastaa ja valvoa jäseniään että tuon säännöksen ajatus toteutuisi.

jyrip

 • Full Member
 • ***
 • Viestejä: 167
  • Profiili
  • MR2 FPV Ninjas
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #10 : Marraskuu 12, 2016, 06:19:40 ip »

Olisiko nyt jo hyvä aika perustaa rekisteröity yhdistys multikoptereille (ilmakuvaajille, fpv-kisaajille)? SIL:n jäsenhakemus ehkä vetämään.

Ensinnäkin olisi tarve asian lobbaamiseen ja ry luultavasti on siihen ihan paras väline. Toisekseen tuo että harrastus loppuu jos ei ole kerhoa - tässäpä hyvä kysymys että aika paljon vielä tarvitaan ennen kuin olisi multikopterien puolella kansallinen järjestö joka voisi riittävästi opastaa ja valvoa jäseniään että tuon säännöksen ajatus toteutuisi.

Täysin samaa mieltä!

Varmaan olisi hyvä nousta edustamaan FPV koptereita (racing ja freestyle) aikaisessa vaiheessa, ennenkun tulee jotain päättömiä määräyksiä jotka tekevät harrastamisesta vaikeaa/mahdotonta.
Samalla voisi näistä FPV lajeista lisätä tietämystä, ja tarpeen tullen jopa informoida ja tiedottaa mediassa.
Nyt nuo lennokit ja dronet sotketaan jatkuvasti yhteen, ja kuvauskopterit ja racing fpv kopterit.
www.youtube.com/mr2fpvninjas
Fpv lentelyä Akaan Toijalassa!

MikeK

 • Hero Member
 • *****
 • Viestejä: 1521
  • Profiili
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #11 : Marraskuu 14, 2016, 03:34:39 ip »
Lähinnä yleisesti FPV lentämistä. Oli se sitten lentävä siipi tai mini.
"Eikö kukaan tosiaan lennä multia enää muuten ku rilleillä?"

TeroS

 • Newbie
 • *
 • Viestejä: 22
  • Profiili
Vs: EASA määräysluonnos - Suomennettuna ja mitä se voi tarkoittaa
« Vastaus #12 : Helmikuu 01, 2017, 09:49:26 ip »
Lennokkiharrastus (ml. multit, fpv:t) ei tule loppumaan keneltäkään vaikka ei olisikaan järjestäytynyt jonkin kerhon tai yhdistyksen kautta, eli tässä mielessä järstaytymispakkoa ei ole missään muodossa EASAnkaan vaatimana.

EASA on tarkentanut tuota määrittämään siis vallalla olevaa, hyvää lentotapaa, esimerkkinä vaikkapa suomen hyvä turvallisuuskulttuuri ja turvallisuushistoria.

Fpv-kuskeja tuskin se suurin kiistakapula eli korkeusrajat kovinkaan paljoa kiinnostaa tai haittaa eli siltä osin teillä on pullat käsittääkseni aika hyvin uunissa :)

Lisäksi uusin Trafin OPS M1-32 ei koske alle 250gr painoisia laitteita eli siltä osinkin vielä vapaampaa.

Sen verran kommentoin esillä ollutta yhdistysasiaa että mikäli tosissanne olette miettimässä harrastusmuotonne virallistamista ja sen oikeuksien virallista puolestapuhumista niin yhdistyksen muodostaminen, SIL:n kanssa yhteistyö ja vaikka multi- tai FPV-lajiryhmä voisi olla se oikea tie. Mikäli olette "yksin" suoraan Trafin kanssa yhteydessä toki onhan sekin mahdollista, tosin pitää muistaa että lennokkit ovat SIL:n "alla" tyypistä riippumatta. Itse näkisin esim FPV-lajiryhmän hyvinkin kiinnostavana. Villejä kameraa ilmassa liikuttavia multi-ihmisiä on melkeinpä mahdoton saada mihinkään mukaan joten se puoli jää nyt sitten nähtäväksi.

Tällä hetkellä SIL:n jäsenistä n. 13% ilmoittaa pääilmailutyypikseen lennokit, se ei ole ihan pieni määrä.