Multikopterit.net keskusteluforum

Lennokkikysely

Aloittaja Harri Pihl, marraskuu 28, 2017, 03:31:53 IP

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Harri Pihl

Lennokkikysely

Lennokkikysely on alan harrastajille suunnattu kysely jolla pyritään selvittämään perustietoa suomalaisesta lennokkiharrastuksesta. Kyselyssä on kaksi osiota: Laajempi kaikille harrastajille suunnattu kysely, joka on toteutettu Googlen forms alustalla ja pienempi lennokit.netin käyttäjille suunnattu, joka toimii vertailuaineistona. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Elf-heittoliidokki.

Laajempi kysely löytyy osoitteesta: https://goo.gl/forms/EBVkXO18Z4HTHZ042

Pienempi kysely löytyy lennokit.netin yleinen keskustelu osiosta.

Kyselyn pääsivulta löydät usein kysytyt kysymykset, tulostettavan version ja rekisteriselosteen.

Jos koet tämän asian tärkeäksi, ole hyvä ja jaa tietoa eteenpäin niin lennätyspaikoilla, kerhoissa, yhteisöissä, sosiaalisessa mediassa... ihan kaikkialla missä olet tekemisissä muiden harrastajien kanssa.

Vastaaminen on helppoa ja se onnistuu niin  tietokoneella, älypuhelimella kuten myös tabletilla (kaikki yleisimmät alustat testattu), samasta laitteesta voi lähettää useamman vastauksen, mitään sisäänkirjautumisia ei vaadita. Jos tunnet jonkun joka haluaa vastata mutta jolla ei ole pääsyä verkkoon, voitte tehdä sen sinun laitteellasi tai voitte tulostaa lomakkeen kyselyn aloitussivulta ja postittaa sen.

Sen enemmän vastauksia saadaan, sen luotettavampia ovat tulokset. Kiitos jo etukäteen vastauksista ja tiedon levittämisestä.

Facebook: https://www.facebook.com/harri.pihl/posts/10155204129457615
Twitter: https://twitter.com/PihlHarri/status/935378936946667520
Google+ : https://plus.google.com/u/0/107422369326696367264/posts/F4XjBvmTuhi

Harri Pihl

Muutama vastaus tullut pelkällä etunimellä ja näistä pari samoja, ei kuitenkaan vielä samalta paikkakunnalta. En epäile vilppiä mutta voi olla vaikea löytää Elfille omistaja jos sattuu jollekkin joka on ilmoittanut pelkän etunimen. Eli parempi kun laittaisitte koko nimen.

Harri Pihl

Pientä päivitystä kun on tasan viikko takana:

1. Muutama on vastannut laajempaan kyselyyn syystä tai toisesta kahdesti. Yksi otti itse yhteyttä tuplan poistamiseen ja muutkin ovat saavutettavissa eli tämä ei ole ongelma. Jos otat yhteyttä tuplan poistamiseksi niin kerro ainakin milloin annoit vastauksen.

2. Liiton jäsenyytensä kaikki tuntuvat tietävän mutta onko kerho sitten liiton jäsenkerho saattaa sitten aiheuttaa ongelmia. Paras kysyä kerholta.

3. Lajikohta on ajateltu niin, että harrastan kohtaan kaikki lajit mitä harrastaa mutta ei aiheuta ongelmaa vaikka rasti olisi vain kilpailen tai päälaji kohdassa. Nämä saa koottua helposti loogisilla funktioilla.

4. Lennätyspaikkakohta aiheuttaa edelleenkin päänvaivaa. Tätä pohdittiin testivaiheessa kovasti mutta selkeämpää muotoa saman tiedon keräämiseksi ei keksitty.

5. Vesilennätyspaikat unohtuivat pois ja moni on lisännyt ne muihin paikkoihin. Näin voi tehdä jatkossakin. Minun mokani, ois pitänyt yhdistää vaikka niihin jäälennätyspaikkoihin.

6. Jos käytät jotain VPN-palvelua, saattavat painikkeet tulla englanniksi tai jollain muulla kielellä. Tällöin sitten painetaan SUBMIT vastausten jättämiseen tai mitä siellä viimeisen sivun ala-osassa sitten lukeekaan.

7. Lennunetin pienemässä kyselyssä huomaa selvästi, etteivät järjestäytymättömät ole vastanneet kovinkaan aktiivisesti paitsi ehkä täällä Jyväskylän kulmilla. Näin arveltiin jo etukäteen mutta mitään helppoa keinoa heidän tavoittamiseksi ei ole tullut vastaan. Eli jos koette asian tärkeäksi niin levittäkää sanaa.

Harri Pihl

Kaksi viikkoa takana ja tässä pari eteentullutta juttua:

1. Muutamia vastauksia on edelleen tullut pelkällä etunimellä. Laittakaa edes sukunimen alkukirjain tai vaikka taiteilijanimi niin on edes joku keino tunnistaa jos sattuu Elffi kohdalle.

2. Kuvauskoptereista on kysytty miksi ei ole vaihtoehtona. Tätä kyllä pohdittiin kehittelyvaiheessa mutta se johti perusteltuun kysymykseen onko kyseessä kuvausharrastus jossa lentävä laite on pelkkä apuväline. Sen voi halutessaan lisätä kohtaan "muu lennokkien alalaji" jos ei katso oman laitteen mahtuvan jo lueteltuihin alalajeihin.

3. Postituslistat näyttävät olevan yksi tehokkaimmista keinoista levittää sanaa mutta kysykää ylläpitäjiltä lupa ennen kuin käytätte.

Harri Pihl

Kolmannen viikon aikan ei tullut ilmi mitään erityistä uutta itse kyselyn suhteen. Järjestäytymättömien mukaan saanti olisi edelleenkin ensiarvoisen tärkeää.

Kysely kestää kuukauden ja päättyy 28.12.2017 klo. 24:00. Kirjoittelen sitten alustavat tulokset, arvotaan Elffit ja sen jälkeen datasta poistetaan identiteettitiedot (nimi ja paikkakunta) ja kerho- ja yhteisötiedot annetaan vain listauksena, tähän menee muutama päivä riippuen kiireistä. Muutoin aineisto tulee vapaasti kaikkien käyttöön sellaisenaan excel-taulukkona ja kukin voi itse analysoida sitä haluamallaan tavalla. Ristiintaulukoinnilla aineistosta saa ulos suuren määrän tietoa.

Harri Pihl

Viimeinen muistutus. Kysely päättyy 28.12 eli huomisiltana kello 24:00.

Harri Pihl

No niin. Kyselyyn kertyi vastauksia tuplien poiston jälkeen 333. Nyt sitten menee muutama päivä kun Tuomo tekee omat tarkastuksensa, arvotaan Elfit ja koostetaan alustavat tulokset.

Harri Pihl

No niin. Ensinnäkin pahoittelut siittä, että tässä on mennyt paljon odotettua kauemman mutta tässä on ollut kaikenlaista kiirettä ja toisaalta Googlen palvelimelta datan sai ulos vain sellaisessa tiedossa, että sitä joutui ajan kanssa muokkaamaan selkeämpään muotoon.

Aineiston voi ladata Excel-taulukon muodossa osoitteesta:

https://goo.gl/HRLnwu

Ensimmäisestä välilehdestä löytyvät tulokset siinä muodossa kuin ne sai ulos taulukon muodossa Googlen palvelimelta. Vastaukset ovat aikajärjestyksessä ja niistä on poistettu nimi ja paikkakunta sekä yhteisötiedot. Monessa kysymyksessä suuri määrä vastauksia on ahdettu yhteen soluun ja näiden purkamiseen seuraavalta välilehdeltä löytyvään binäärimuotoon on mennyt paljon aikaa.

Toisessa välilehdessä tulokset ovat binääri-muodossa ja esim. lennokkiharrastuksen lajeissa harrastan, kilpailen ja päälaji kohdat on yhtenäistetty (kilpaileminen tai päälaji tarkoittaa myös harrastamista). Lisäksi joitain muissa alalajeissa tai muissa lennätyspaikoissa ilmoitettuja tietoja on siirretty selkeissä tapauksissa asianmukaisiin kohtiin. Tämä ja seuraava välilehti on koottu osin loogisilla funktioilla tai käsin joten ne voivat sisältää virheitä vaikka yhteneväisyys alkuperäisaineiston kanssa on pyritty monin tavoin varmistamaan. Epäselvissä tapauksissa kannattaa tarkistaa ensimmäiseltä välilehdeltä tai minulta.

Kolmannesta välilehdestä löytyvät kerhojen ja muiden yhteisöjen listaukset ja joitain avaintietoja on summattu. Yhteisötietojen osalta on olemassa myös vastaajakohtaiset tulokset mutta näitä tietoja ei julkisteta koska niistä voi todennäköisesti tunnistaa joitain vastaajia. Hyvin perusteltuja tietohakuja yhteisötiedoista voi kysyä minulta, kerhokohtaiset vastaajajoukot ovat kuitenkin varsin pieniä eli niiden merkitys on vähäinen.

Oma analyysini tuloksista tulee sitten kun kerkiää.

Harri Pihl

Vastauksia tuli 3kpl lisää kyselyn päättymisen jälkeen ja yksi huomaamatta jäännyt tupla poistettiin. Näin lopulliseksi vastausmääräksi tuli 335.

Harri Pihl

Seuraavissa viesteissä esitän oman analyysini kerätystä aineistosta. Tässä ensimmäisessä osassa käydään läpi ensimmäisen kysymyskokonaisuuden eli järjestäytymisen vastauksia Tämä on vain yksi esimerkki miten aineistoa voi käyttää, aineistoa voi tarkastella monesta muustakin näkökulmasta.

Kyselyn ensimmäisessä osassa kysyttiin kuuluuko vastaaja Ilmailuliitton ja liiton jäsenkerhoon, nämä kysymykset olivat pakollisia ja ne esitettiin molemmissa kyselyissä. Tämän lisäksi laajemmassa kyselyssä kysyttiin jäsenkerhon tai jäsenkerhojen nimet sekä mahdollisia muita lennokkiyhteisöjä joihin vastaaja katsoi kuuluvansa. Alla olevassa taulukossa 1 on koottu vastaukset molemmista kyselyistä ja jäsenkerhojen nimet ja lukumäärät on listattu tulostaulukon viimeisessä välilehdessä.

Lennokit.netin kyselyssä vastaamista ei voinnut asettaa pakolliseksi ja näin vastausten määrä on pienempi kuin pienempään kyselyyn vastanneiden kokonaismäärä, liitto ja kerho kysymyksiin saatiin myös toisistaan poikeava vastausmäärä. Tämän vuoksi kyseissä sarakkeessa on annettu ko. kohdan vastausmäärä ja prosenttiosuudet on laskettu sekä vastanneiden kokonaismäärästä, että ko. kohdan vastausmäärästä.

Taulukossa on myös eritelty ristiintaulukoinilla kuinka moni vastaajista kuuluu vain liittoon tai kerhoon sekä kuinka moni kuuluu molempiin. Ei ole olemassa selkeää määritelmää milloin harrastaja on järjestäytynyt, tässä esityksessä järjestäytyneenä pidetään niitä jotka kuuluvat liittoon ja jäsenkerhoon tai jompaan kumpaan. Viimeisellä kahdella rivillä vastaajat on lajiteltu tällä kriteerillä järjestäytyneisiin ja muihin. Muunkinlainen jako voisi olla perusteltu sillä nythän joukossa muut on niiden kerhojen jäseniä jotka eivät liiton jäsenkerhoja. Tämä jako vastaa kuitenkin niitä perusteita millä Trafi (pääsääntöisesti) antoi oikeuksia lennokkipaikkoihin.

Molempien kyselyjen kokonaisjoukkojen vastausten lisäksi taulukossa on annettu vastaavat järjestäytymistiedot kolmesta laajemman kyselyn vastaajien osajoukosta (liidokit, kopterit ja multikopterit) jotka määritellään tarkemmin tämän analyysin seuraavassa osassa. Osajoukkojen otoskoko on vakio kaikissa pakollisissa kysymyksissä, vapaaehtoisissa kysymyksissä otoskoko vaihtelee jossain määrin ja otoskoko on ilmoitettu sen poiketessa koko vastaajajoukosta. Prosenttiosuuksien luottamusväliä voi laskea otoskoon ja prosenttiosuuden avulla esim. Akin menetelmä blogin laskimella. Luottamusväleja ja otoksen vinoutumista tullaan käsittelemään tarkemmin myöhemmissä postituksissa.

Tulostaulukon kolmannesta välilehdestä löytyvä kerholistaus on jossain määrin epämääräinen koska saman kerhon nimi on voitu kirjoittaa monella eri tavalla eikä ole käytännön mahdollisuutta tarkistaa mikä yhteisö on SIL:n jäsen. Muutamia selviä tapauksia on siirretty liiton jäsenkerhoihin, tämän vuoksi summa poikkeaa kysymyksen 2 summasta mutta listaukseen voi sisältyä päinvastaisiakin tapauksia. Kysymykset 3 ja 4 eivät olleet pakollisia ja moni saattoi jättää ne tyhjäksi tämän vuoksi. Koosteena voi todeta, että 181 vastaajaa ilmoitti kuuluvansa liiton jäsenkerhoon ja näistä 60 enempään kuin yhteen kerhoon. Jäsenyyksien kokonaismääräksi tuli 251. Muissa yhteisöissä esiin nousivat erityisesti keskustelupalstat ja sosiaalisen median ryhmät.

Harri Pihl

#10
Kyselyn toisessa osassa selvitettiin mitä lennokkien alalajeja harrastetaan, kilpaillaanko ja mikä on päälaji jos harrastetaan. Lisäksi tässä osassa kysyttiin onko vastaajalla FAI-kilpailulisenssi. Kyselyssä käytetty alalajiluokittelu pohjautui alunperin lennokit.netin osiojakoon mutta sitä hieman muutettiin valmisteluvaiheessa erityisesti kopterien osalta. Taulukossa 2 on esittetty tämän osion tulokset.

Tuloksissa erottuu selvästi 5 suurta alalajia yli sadan vastaajan osuudella, erilaisten sähkölennokkien ollessa selvästi harrastetuimmat lajit. Koska lennokkiharrastajat harrastavat yleensä useaa alalajia, taulukossa 3 esitetään alajien määrä harrastajaa kohden;  keskimäärin harrastaja harrastaa laskennallisesti yli neljää alalajia. Päälajina ilmoitettiin useimpia lajeja niin vähän, ettei niiden perusteella pysty tilastollisesti merkittävään analyysiin.

Ensimmäisessä osassa esiin tuodut osajoukot on muodostettu siten, että osajoukkossa liidokit ovat mukana kaikki ne jotka mainitsivat harrastavansa yhtä tai useampaa RC-liidokkilajia (sähkö-, termiikki, F3B-, heitto-, rinne-, GPS-kolmio ja hinattavat liidokit). Osajoukossa kopterit on puolestaan kaikki ne jotka mainitsivat harrastavansa yhtä tai useaa kopterilajia (Freestyle- ja 3D-kopterit sekä kopterien kilpailutoiminta). Osajoukossa multikopterit on puolestaan kaikki ne jotkailmoittivat harrastavansa multikoptereita ja/tai FPV-multikoptereita. Näin saatiin kolme yli sadan harrastajan joukkoa joissa on osaksi samoja harrastajia mutta tarpeet esim. lennätyskorkeuden suhteen ovat hyvin erilaiset.

Vastaajilla oli myös mahdollisuus ilmoittaa lajeja joita ei luettelosta löytynyt. Seuraavia lajeja ilmoitettiin tässä kohdassa (muutama selvä tapaus on siirretty asianmukaiseen kohtaan tulostaukossa):

- skaalakopterit (2)
- vesilennokit, ennätyslennot
- pienoismalliraketit (2)
- vapaastilentävät sisälennokit
- FPV-mikrokopterit
- mikrokopterit
- ilmakuvauslennokit
- kuumailmapallot

Osan viimeisessä kysymyksessä kysyttiin FAI-kilpailulisenssiä ja yhdistämällä vastaukset lajikohtaisiin kilpailutietoihin saadaan kooste joka on esitetty talukossa 4. Kaikkiaan lajikohtaisia kilpailee-vastauksia oli 126 ja 33 vastaajaa ilmoitti kilpailevansa useammassa kuin yhdessä lajissa. Kilpailulisenssistä on hyötyä vaikka ei kilpailekkaan koska sillä voi esim. todistaa tarvittavan vakuutuksen olemassaolon.

Harri Pihl

Kyselyn kolmannessa osassa selvitettiin missä harrastajat lennättävät lennokkeja. Tarkoituksena oli selvittää ensinnäkin millaisilla paikoilla lennätetään ja toiseksi ovatko nämä paikat ns. lennokkipaikkoja (lennokkiharrastajille erikseen varatut ja ilmailutiedotusjärjestelmään rekisteröidyt lennätyspaikat joista Trafi käyttää nimitystä "lennokkien lennätyspaikka"). Tyypillisiä lennätyspaikkoja ovat esim. lennokkikentät, lentopaikat, pellot ja jäät. Lennokkipaikoissa on kaikkia näitä joten tuloksena oli varsin pitkä luettelo vaihtoehtoja mutta parempaakaan tapaa saman informaation keräämiseen ei yrityksistä huolimatta löydetty. Taulukossa 5 on esitetään paikkakohtaiset tulokset. Vastaajat pystyivät ilmoittamaan myös muita paikkoja ja seuraavanlaisia paikkoja ilmoitettiin:

- kotipiha
- hiekkamonttu, soramonttu
- metsissä, luonnossa
- järvillä (vesilennätys)
- hakkuuaukioilla

Lennokkipaikkojen ja muiden paikkojen suhdetta selvittettiin kysymyksellä jossa sellaista vastaajaa, joka oli ilmoittanut lennättävänsä sekä lennokkipaikoilla, että muilla paikoilla, pyydettiin karkeasti arvioimaan kuinka suuri osa ulkona tapahtuvasta lennätyksestä tapahtuu lennokkipaikoilla. Kysymyksessä annettiin kolme vaihtoehtoa: Valtaosa lennokkipaikoilla, karkeasti puolet tai murto-osa. Tässä haettiin suhteellista osuutta, kyselyssä ei pyritty selvittämään absoluuttisia lennätysmääriä. Lajista riippuen varsinaiset lennätysmäärät saattavat poiketa toisistaan hyvin suuressa määrin (esim. taitolento vs mallilennokit) ja näin absoluuttiset lennätysmäärät asettaisivat harrastajat eriarvoiseen asemaan.

Yhdistämällä kaikkien vastaajien vastaukset saadaan viisiosainen luokittelu joka esitetään taulukossa 6. Näiden lisäksi muutama vastaaja (9) joko ei ollut vastannut kysymykseen vaikka lennätti sekä lennokkipaikoilla, että muilla paikoilla tai oli ilmoittanut vain paikkoja jotka eivät kuulu kumpaankaan kategoriaan (sisälennätys, ulkomaat yms.).

Tässä osiossa saatiin jo hyvin merkittäviä eroja eri ryhmien välille ensinnäkin koska alalajien tarpeet poikkeavat selvästi toisistaan ja toisaalta koska Trafi on myöntänyt lennokkipaikkoja pääsääntöisesti vain liiton jäsenkerhoille. Toinen merkittävä huomio on perinteisen peltolennätyksen suuri osuus kaikissa ryhmissä.

Harri Pihl

Kolmannessa osassa oli edellisten lisäksi kaksi kysymystä joilla selvitettiin toimintaa lähialueilla. Ensimmäisessä kysyttiin lennättääkö vastaaja lähialueella (pakollinen kysymys) ja vastanneista  135 (40,3%) ilmoitti lennättävänsä. Toisessa kysymyksessä kysyttiin onko lähialueella sovittu lennonjohdon kanssa käytännöistä yli 50 m:n korkeudessa lennättämisestä (vapaaehtoinen kysymys) ja 105 (31,3%) vastaajaa ilmoitti sopimisesta lennonjohdon kanssa. Näissä kahdessa kysymyksessä tuli esiin kysymysten muotoilussa tehty virhe; moni ensimmäiseen lähialuekysymykseen 'ei' vastannut oli vastannut myös toiseen kysymykseen vaikka ei lennättänytkään lähialueella ja toisaalta pari ensimmäiseen kysymykseen 'kyllä' vastannutta ei vastannut toiseen kysymykseen. Tämän seurauksena erilaisia vastausyhdistelmiä saatiin seuraavasti:

- lennättää lähialueella 135
- ei lennätä lähialueella 200
- lennättää lähialueella ja 50 m:n ylityksestä sovittu 86
- lennättää lähialueella mutta 50 m:n ylittämisestä ei ole sovittu 47
- ei lennätä lähialueella mutta ilmoitti sopimisesta lennonjohdon kanssa 19
- ei lennätä lähialueella eikä ole sopimis käytäntöä 29
- lennättää lähialueella mutta ei vastannut sopimiskysymykseen 2
- ei lennätä lähialueella eikä vastannut  sopimiskysymykseen 152

Vastauksia voi näin tulkita monella tavalla eikä tämä ongelma tullut esiin koevastaajien kanssa. Kysymykset olisi pitänyt yhdistää yhdeksi pakolliseksi kysymykseksi jossa olisi ollut kolme vastausvaihtoehtoa:

- lennätän lähialueella ja 50 m:n ylityksestä on sovittu
- lennätän lähialueella mutta 50 m:n ylityksestä ei ole sovittu
- en lennätä lähialueella

Suunnitteluvaiheessa kyllä harkittiin vaihtoehtoa jossa sopimiskysymys olisi ollut ehdollinen mutta sen seurauksena kyselyn osiojako olisi muuttunut. Joka tapauksessa haluttu tieto saatiin esiin näinkin mutta parempikin tapa olisi ollut olemassa.

Harri Pihl

Kyselyn neljännessä osiossa kartoitetiin vastaajien tarvetta ylittää RPAS-määräyksessä määritetty 150 m:n korkeusrajoitus ja määräyksen aiheuttamaa haittaa harrastajille, nämä kaksi kysymystä olivat pakollisia. Lisäksi esittettiin vapaaehtoinen kysymys siitä kuinka vastaaja arvio harrastajien noudattavan RPAS-määräystä. Kaikkien näiden kolmen kysymyksen tulokset esitetään taulukossa 7.

Selkeästi suurin tarve ylittää  150 m oli ryhmässä liidokit ja toisaalta pienin tarve oli ryhmissä muut, kopterit ja multikopterit. Erot ovat merkittäviä ja toisaalta odotusten mukaisia. Vastaavasti RPAS-määräyksen haitat olivat suurimpia liidokit ryhmälle ja pienimpiä ryhmille muut, kopterit ja multikopterit. Myös nämä tulokset ovat merkittäviä ja odotusten mukaisia.

Vapaaehtoiseen RPAS-määräyksen noudattamista koskevaan kysymykseen tuli 229 vastausta. Myös tämän kysymyksen vastaukset noudattavat ryhmien osalta samoja linjoja kuin kahden edellisen; liidokit ryhmän vastaajat katsoivat harrastajien noudattavan määräyksiä heikoimmin kuin ryhmien muut, kopterit ja multikopterit vastaajat. Tulokset ovat odotusten mukaisia mutta erot eivät ole yhtä selkeitä kuin kahdessa edellisessä kysymyksessä.

Harri Pihl

Ja näin onkin sitten aika siirtyä kyselyn viidenteen ja viimeiseen osioon jossa selvitettiin millaista järjestelmää lennokkitoiminnalle vastaajat pitävät harrastajan kannalta parhaana. EASA:n määräysluonnoksessa on periaatteessa kaksi erilaista optiota jotka kesällä 2017 lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa oli asetettu ainakin osittain vaihtoehtoisiksi (uusimmassa 2/2018 luonnoksessa tätä vaihtoehtoisuutta ei enää ole).

Ensimmäinen vaihtoehto on artiklan 12 (luonnoksessa 2/2018 artikla 11) mukainen toiminta jossa viranomainen voi määrittää alueita joissa voi poiketa open-kategorian määräyksistä. Tämä muistuttaa monilta osin nykyistä lennokkipaikka-järjestelmää mutta lopullinen muoto voi poiketa huomattavasti nykyisestä. Tällä hetkellä jo tiedetään, että myös open-kategoriaan tulee vaatimuksia joiden osaaminen tullaan varmistamaan tutkinnolla (esim. nettitentti) ja toisaalta näille alueille saattaa tulla tiukempia vaatimuksia kuin nykyisessä järjestelmässä (esim. ilmatilavaraus yms.).

Toinen vaihtoehto on artiklan 14 (artikla 6 luonnoksessa 2/2018) mukainen toiminta jossa harrastusta voi jatkaa kuten ennenkin viranomaisen kerholle tai liitolle myöntämän valtuutuksen avulla. Koska kerhon tai liiton tulee varmistaa jäsentensä riittävä pätevyys ja toisaalta muissa maissa on jo vastaavia tutkintoon perustuvia järjestelmiä, tätä mallia kutsuttiin kyselyssä tutkintoon perustuvaksi järjestelmäksi.

Käytännön tasolla mallien selkein ero on siinä, että specific-kategorian toiminnan puitteet voidaan määrittää valtuutuksessa (korkeusrajat yms.) kun taas open-kategoriassa on vakio 120 m:n korkeusraja ellei paikallisesta ilmatilasta ole toisin määrätty, esim. edellä mainitut alueet joissa määräyksestä voi poiketa.

Kysymys esitettiin molemmissa kyselyissä ja tulokset esitetään taulukoissa 8 ja 9. Kysymys oli vapaaehtoinen ja laajemmassa kyselyssä siihen vastasi 309 vastaajaa. Lennokit.netin kyselyssä saatiin 115 vastausta joista 8 vastaajaa oli valinnut molemmat vaihtoehdot. Koska vastaajalla on kuitenkin vain yksi ääni, tämän tulkitiin tarkoittavan sitä, että vastaaja ei osaa sanoa kumpi vaihtoehto on harrastajan kannalta parempi (kysymys oli vapaaehtoinen joten tyhjäksi jättämisen voi myös tulkita samalla tavoin). Tämän vuoksi taulukossa 9 on esittetty myös vaihtoehtoiset tulokset sekä tähän kysymykseen vastanneiden joukosta, että kaikkiin pienempään kyselyyn vastanneiden joukosta.

Vastaajat pitivät tutkintoon perustuvaa mallia harrastajalle selvästi parempana vaihtoehtona useimmissa ryhmissä, vain kopterit ryhmässä lennokkipaikoilla oli niukasti suurempi kannatus. Ero on tilastollisesti merkittävä kaikissa muissa paitsi muut- ja kopterit-ryhmissä.